Bangna Serviced Apartment

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : ผลงานที่ผ่านมา IT

Share

Bangna Serviced Apartment

  • ออกแบบติดตั้งระบบ WIFI ระยะไกล 200 เมตร
  • แก้ปัญหาตรงจุดที่ไม่สามารถลากสายเข้าไปได้
  • ลดค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือน
  • ได้ความเร็วที่สูงกว่าของเดืมที่ถูกข้อจำกัดเรื่องสาย
  • ดูแลง่าย
  • อายุการใช้งานได้ยาวนานปัญหาน้อย
Powered by MakeWebEasy.com