CCTV

ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ระบบกล้องวงจรปิด 

  • บริการให้คำปรึกษาใน SOLUTION ต่างๆ

  • บริการออกแบบระบบกล้องวงจรปิด

  • บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ในบ้าน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงงาน สถานที่จัดงานต่างๆ

  • บริการจรวจเช็ค ซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ

  • บริการ MA ระบบ กล้องวงจรปิด แบบรายเดือนและรายปี

  • เรามีทีมงานให้คำปรึกษาและแนะนำให้เหมาะสมกับการใช้งานที่คุ้มค่ากับลูกค้า 

Powered by MakeWebEasy.com